ACONSEGUIM

QUE L'ESTALVI EN ELS SS.GG SIGUI SOSTENIBLE

TREBALLEM AMB

RIGOR, CONTINUÏTAT I PROXIMITAT

SUPERVISIÓ PROFESSIONAL

DE PERSONAL, EQUIPAMENTS I MATERIAL

DISPOSEM DEL

CONEIXEMENT EXPERIMENTAT I ESPECIALITZAT

/

NOMÉS TREBALLEM PER L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Les Administracions Publiques van ser les primeres entitats en haver de fer front a una reducció de la seva despesa en matèria de serveis -neteja de tot tipus i manteniment- preservant uns mínims de qualitat en el servei. Aquesta necessitat ha fet que la majoria de clients actuals de CIN siguin entitats publiques, com Ajuntaments o empreses publiques.

AUDITORIA SERVEIS DE NETEJA D'EDIFICIS

L’Auditoria dels serveis de neteja d’edificis és un servei enfocat a conèixer amb precisió el cost i qualitat actual del servei. La raó principal per la qual els nostres clients ens contracten les auditories es per disposar d’una base tècnica i econòmica per tal d’elaborar els nous plecs tècnics i administratius del servei de neteja dels centres. I una segona raó, per avaluar de forma independent la prestació del serveis que les empreses de neteja fan al llarg de l’execució dels contractes.

Més informació

AUDITORIA DE SS.GG VIARIS

L’Auditoria dels serveis de neteja viaris és un servei enfocat a conèixer amb precisió el cost i qualitat actual del servei. La raó principal per la qual els nostres clients ens contracten les auditories es per disposar d’una base tècnica i econòmica per tal d’elaborar els nous plecs tècnics i administratius del servei de neteja viaria.

Més informació

AUDITORIA DE SS.GG PARCS I JARDINS

L’Auditoria dels serveis de manteniment de parcs i jardins és un servei enfocat a conèixer amb precisió el cost i qualitat actual del servei. La raó principal per la qual els nostres clients ens contracten les auditories es per disposar d’una base tècnica i econòmica per tal d’elaborar els nous plecs tècnics i administratius del servei de manteniment de parcs i jardins.

Més informació

AUDITORIA DE MANTENIMENT INTEGRAL D'INSTAL·LACIONS

L’Auditoria del servei de manteniment d’edificis és un servei enfocat a conèixer amb precisió el cost del manteniment -correctiu i preventiu- així com l’actualització a les noves reglamentacions dels edificis. La raó principal per la qual els nostres clients ens contracten les auditories es per disposar d’una base tècnica i econòmica per tal d’elaborar els nous plecs tècnics i administratius del servei de manteniment d’edificis.

Més informació

REDACCIÓ DE PLECS TÈCNICS

Un plec es un document que emmarca la prestació del servei, tan a nivell tècnic com administratiu, que el nostre client vol i espera de l’empresa adjudicatària. Així doncs, a CIN disposem de tècnics i advocats especialistes en l’elaboració dels plecs tècnics i administratius de totes les disciplines en les que estem especialitzats: neteja d’edificis y viaria, així com manteniment d’edificis i parcs i jardins públics.

Més informació