Preguntes freqüents

Per què municipalitzar serveis?

En el període 2008-2012, molts ajuntaments han vist com les seves arques municipals minvaven i havien de fer front a la finalització i finançament d'obres rellevants -teatres, poliesportius, biblioteques, etc.- que es van iniciar moltes d'elles a l'albor de la bonança econòmica del nostre país. Així doncs, una de les conseqüències que ens ha portat la crisi ha estat el replantejament general de models de gestió de serveis municipals per aconseguir la viabilitat d'alguns d'ells. En particular, ens referim a la neteja dels centres municipals, com ara: escoles, biblioteques, poliesportius, dependències municipals, centres cívics, etc.

I una segona conseqüència destacada, ha estat l’increment de professionals del sector privat que han passat a desenvolupar les seves carreres en l'àmbit municipal. Cada vegada ens trobem amb més ajuntaments amb professionals que vénen del sector privat que estan gestionant el dia a dia de l'ajuntament com si d'una empresa privada es tractés. En la majoria dels casos, es deu a l'especial visió de l'alcalde i el seu equip de govern municipal pel que fa a la gestió del municipi. Ens referim a una gestió separada, d'una banda, la política realitzada per ells mateixos, i per un altre la gestió executiva encarregada a un gerent o especialistes en les diferents àrees d'interès: finances, recursos humans, tecnologies de la informació, gestió energètica, etc.

En ocasions ens han contactat ajuntaments per tal de municipalitzar el servei de neteja, és a dir, passar d'una subcontracta a una internalització del servei. A priori, hi ha dues estalvis immediats: l'IVA i el benefici industrial d'aquestes empreses de serveis. Unint les dues partides, teòricament, l'estalvi per a l'ajuntament es pot situar al voltant del 35% de mitjana a l'internalitzar el servei. Si estem davant de pressupostos anuals de diversos centenars de milers d'euros sembla que la decisió és òbvia i immediata. Però aquesta valoració econòmica no és en absolut suficient.

La segona raó per municipalitzar el servei està relacionada amb l'existència de possibilitats de millora en la qualitat del servei, és a dir, que la neteja sigui millor en general o, en particular, en algun centre especialment. De vegades, els ajuntaments s'enfronten a la necessitat de millorar la qualitat de la neteja dels seus centres, però pel cenyits dels seus pressupostos, no poden assumir un increment de cost que els permetria arribar a aquesta qualitat mínima o òptima. Quan s'internalitza el servei aquest factor s'ha de tenir en compte, és a dir, s'ha d'avaluar si canviant el model de gestió podrem millorar la qualitat de servei; el que, com hem constatat, és factible en un 90% dels casos.

La tercera raó, o més ben dit la clau: és la correcta gestió del servei. És relativament senzill dimensionar l'estalvi o fixar un increment en la millora de la qualitat del servei, però fa falta l'últim element clau perquè la municipalització sigui un èxit: la gestió del dia a dia dels recursos. Són pocs els ajuntaments que tenen tècnics especialistes en la correcta gestió d'aquest servei. De tal manera que quan alguns d'ells es plantegen fermament la municipalització del servei, la seva implantació no prospera per no tenir la persona o empresa amb suficient experiència per dur a terme aquest procés.

Abans d'acabar, indicar que no sempre és viable econòmicament la internalització del servei a causa d'uns elevats els costos d'estructura -costos de personal, inversió en maquinària, etc. Per això en CIN recomanem primer avaluar econòmicament el servei i la qualitat que aquest està donant als usuaris de les instal•lacions. Només amb aquesta informació es pot adoptar una estratègia continuista de gestió, o bé, un municipalització i en alguns casos una solució mixta.

Gestió de Compras Externalitzada: com garantim la nostra independència?

Un vegada els nostres clients ens confien la gestió del servei, en molts casos hem de desenvolupar la reorganització de les compres dels materials i elements necessaris per desenvolupar el servei, ja sigui de neteja viaria, d’edificis o qualsevol altre centre. Aquesta gestió te una sensibilitat especial, doncs estem gestionant una partida pressupostaria directa. En primer lloc, “som” el nostre client per lo tant vetllem perquè la qualitat, preu i lliurament siguin lo més beneficiosos pel nostre client. En segon lloc, presentem una comparativa perquè el tècnic pugui prendre una decisió. I per últim, com empresa independent tenim clar que qualsevol favoritisme ens trauria l’etiqueta d’empresa independent amb la que el sector ens identifica des de el començament de la nostra singladura.

Com puc estar segur que CIN m'ajudarà a reduir els costos en neteja?

En el moment de fer l'estudi previ ja es fa una detecció de possible millora, de no existir no es continua endavant. Se li comunica al client que està fent una bona gestió i punt. Però en la majoria dels casos hi ha marge de millora, a les hores nomes fent un control rigorós periòdic el client veu reduïda la despesa en el servei objecte de la monitorització.

Quina experiència te CIN en els SS.GG?

La experiència només es demostra amb el diàleg i els fets o... clients satisfets. Però l'experiència de CIN parteix d'un equip de professionals que han treball des de les dues vessants: com adjudicador dels serveis i executor. Però lo més important que saben els nostres clients es que no oferim serveis que no podem gestionar per capacitat tècnica o de recursos.