Presentació

HISTÒRIA

2010
Neix CIN a partir de la experiència de més de 20 anys en l'implantació i execució dels anomenats Serveis Generals (SS.GG).

2011
Llançament dels serveis de auditoria, consultoria i formació dins el sector Institucional i públic.

2012
Creació de la aplicació CINCAMP 2.0© dissenyada para la captura de informació i dades en camp i tanmateix monitorització dels serveis.

2015
Hem arribat a la xifra de 500 centres públics auditats.

2016
Signatura d’un Acord de Col·laboració amb PRESDE per treballar de forma conjunta els projectes de gestió i neteja viaria.

2017
Creació d’una nova línia de serveis dedicat a l’auditoria del manteniment d’edificis públics.

OBJECTIUS

Capitalitzar la demanda de formules i mètodes que ajudin a reduir els costos en l'execució dels anomenats Serveis Generals (SS.GG), dins el mercat públic i privat y ser líders nacionals per tipus de serveis i mercat.

ORGANITZACIÓ

La nostra organització ha estat concebuda per poder atendre les demandes comercials i de realització de projectes de forma que pugui créixer paral·lelament a la nostra cartera de clients.

Un dels pilars basics de CIN es la gestió del nostre capital humà. Per això invertim continuadament en formació per tal d'aconseguir el grau d'especialització que el nostre personal tècnic precisa pel correcte desenvolupament de les seves funcions.

ORGANITZACIÓ

Generar valor als nostres clients mitjançant una millora continuada en la gestió dels seus Serveis Generals (SS.GG), basat en el rigor, compromís i proximitat del nostre equip de professionals.

Els nostres Valors:

· Compromís i rigor amb els nostres clients
· Relació, respecto i proximitat entre professionals
· Qualitat e innovació tecnològica dels nostres serveis
· Conciliació de la vida personal i professional
· Reputació en el mercat i en la societat
· Creixement sostenible